Paskolos Jungtinės Karalystės universitetuose nuo 2021 metų rudens!

Jungtinės Karalystės vyriausybinė paskolų kompanija pranešė, kad ES studentai turintys nuolatinį ar laikiną leidimą gyventi Jungtinėje Karalystėje ir toliau galės pretenduoti į lengvatines studijų paskolas.*

Šiuo metu gyveni Lietuvoje, ne bėda! Kreipkis į Study Plan, sudarysime tau veiksmų planą kaip gauti laikiną leidimą gyventi Jungtinėje Karalystėje galiojantį penkerius metus nuo jo išdavimo datos. Daugumą žingsnių dėl laikino leidimo gyventi gavimo reikia atlikti iki šių metų gruodžio 31 d.

* Paskolos gavimo kriterijai ir sąlygos ES studentams gali keistis, detalesnę informaciją paskolų kompanija paskelbs iki 2021 m. pavasario.

Svarbus pranešimas!

Prašome visų UAB "Study Plan International" klientų ir partnerių nedelsiant susisiekti elektroniniu paštu studyplaninternational@gmail.com. Pageidaujama pranešimų kalba - anglų.

Atsiprašome už sukeltus nepatogumus ir dėkojame už supratingumą.


Important announcement!

Due to force majeure circumstances, we kindly ask all “Study Plan International” UAB clients and partners to temporarily contact
studyplaninternational@gmail.com for information. The preferred language for messages is English.

Thank you for understanding!


Важное сообщение!

В связи с форс-мажорными обстоятельствами просим всех клиентов и партнёров “Study Plan International” UAB временно связываться по электронной почте studyplaninternational@gmail.com для получения информации. Предпочтительный язык сообщений – английский.

Благодарим за понимание!